Teltec AS
Tilbake

Arbeidsdeling

Med Teltec AS som regnskapsfører kan du dele arbeidsoppgavene med oss, om du ønsker det.

Du arbeider online med de samme dataene som Teltec AS.

  • Salgsfakturaer regnskapsføres helt automatisk
  • Bruker du kid vil kundebetalingene regnskapsføres helt automatisk

 

Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å utføre av regnskapsarbeidet.

Vi har kunder hvor vi gjør 100% av regnskapet og kunder hvor det er avtalt en arbeidsdeling.

 

Uansett om du gjør hele regnskapsjobben selv eller overlater alt/deler til oss, vil Teltec AS avstemme regnskapet og rapportere periodisk. Det sikrer at du har et regnskap som er gjennomgått og kvalitetssikret.

Arbeidsdelingen kan justeres underveis etter behov.