Teltec AS
Tilbake

Merverdiavgift endring i rapporteringen fra 1. januar 2017

Endring i rapporteringen

Dagens ordning for rapportering av mva til Skatteetaten endres fra og med 1. januar 2017.

Endringen må være på plass fra første dag i det nye året, det er ikke gitt overgangsordninger.

Dagens oppgave utvides fra 11 til 19 felter. DR-Økonomi er allerede tilpasset det nye formatet.

Endringen påvirker alle systemer som beregner mva, som fakturaprogram og regnskapsprogram. Dersom du har et system som ikke blir oppdatert av leverandøren kan du ikke bruke det fra og med 1. januar.

 

Behovet for tollkreditt faller bort

Ved vareimport må mva, etter dagens system, beregnes i tolldeklarasjonen og betales kontant ved innførselen eller belastes firmaets tollkreditt.

Fra januar 2017 blir ikke mvabeløpet oppgitt i tolldeklarasjonen. I den nye ordningen skal du egenfastsette mva og ta dette med i den ordinære terminvise rapporteringen. Dette gir næringslivet en likviditetsfordel ved at mva ikke må forskuddsbetales.

Du må fortsatt ha en tolldeklarasjon, men mvabeløpet vil altså ikke være oppgitt der.

Du må i god tid før årsskiftet sette deg inn i rutinen for beregning av mva ved import, det er ikke så enkelt som å beregne 25% eller 15% av leverandørens faktura. Beregningsgrunnlaget fastsettes etter merverdiavgiftlovens § 4-11 og tollovens kapittel 7.

 

Kontakt oss for ytterligere informasjon.