Skattetrekk til jul og sommeren

Lønn til jul og lønn i juni (feriepenger) er ikke skattefri slik mange tror

En vanlig misforståelse er at disse lønningene er skattefrie og at den ansatte taper penger om det trekkes skatt.

All lønn og skattetrekk i det aktuelle inntektsåret inngår i en ansatts skatteoppgjør. Er det trukket skatt eller ikke i disse to månedene blir det mer eller mindre å betale/til gode ved skatteoppgjøret.

Merk at det ikke er anledning til å samle f.eks. overtid gjennom året for å få halvt skattetrekk til jul for disse overtidstimene.

Det er altså trekkfrihet og ikke skattefritt som gjelder for disse lønningene.


Teltec Regnskap AS

Copyright © 2023 · All Rights Reserved