Prisliste

Teltec Regnskap AS priser 2022

Fastpris forutsetter at det ikke mangler bilag eller annen dokumentasjon, at bilagene er skannet av kunden og at totalt bilagsmengde stemmer med det som er oppgitt. Dersom det må gjøres tilleggarbeid gjøres det etter ordinære timesatser. Fastpriseksemplene nedenfor gjelder for "enkle" bilag, f.eks. ordinære kjøpsfakturaer.

FASTPRIS Tjeneste Tekst Pris eks. mva
Eksempel Ordinær regnskapsføring Inntil 25 bilag pr måned 810,- måned
Ordinær regnskapsføring Inntil 50 bilag pr måned 1 500,- måned
Lønn Inntil 5 lønnsslipper pr måned 810,- måned
Lønn Inntil 10 lønnsslipper pr måned 1 500,- måned
Skattemelding Fra 2 500,- pr firma
Årsregnskap Fra 2 500,- pr firma
TIMEBASERT Tjeneste Tekst Pris eks. mva
Ordinær regnskapsføring Registrere 810,- time
Skanne bilag Om kunden ikke gjør det selv 810,- time
Lønn Minimum 1 time pr lønnskjøring 810,- time
Avstemme & kontroll Bank og kontoavstemming etc. 810,- time
Rapporter Resultat, åpne reskontroposter etc. 810,- time
Rapporter offentlig SSB, Nav etc. 1 100,- time
Bistand revisor Lister, spørsmål, dokumentasjon etc. 1 100,-time
Skattemelding Fra 2 500,- pr firma
Årsregnskap Fra 2 500,- pr firma
Andre tjenester Tjeneste Tekst Pris eks. mva
Oppstart Møte, oppdragsavtale, oppsett. 1 500,- engangs
DR-Økonomi Tilgang til økonomisystemet 210,- måned
Integrasjon Eventuelle eksterne tjenester, f.eks. Klarna 95,- måned
Ehf Sending/mottak 1,50 stk.
Pdf Sending faktura Gratis

Teltec Regnskap AS

Copyright © 2022 · All Rights Reserved