Teltec AS
Tilbake

 

Prisliste 2017

Alle priser er oppgitt eks. merverdiavgift.

Bilagsregistrering, føring av ordinære bilag time 650,-
Avstemme, kontrollere time 650,-
Lønnskjøring (minimum 1 time pr måned) time 650,-
Etterlyse dokumentasjon time 750,-
Rapportering kunde time 750,-
Rapportere offentlig. Terminoppgaver, SSB etc. time 750,-
Møte, informasjon om kontering, satser etc. time 750,-
Møte, rådgivning, budsjett, bistand revisor time 950,-
Årsregnskap AS og Nuf (minimum 2500,-) time 950,-
Ligning (minimum 2500,-) time 950,-
     
Etablere/starte oppdrag 1) Engangsbeløp 1500,-
     
Dr-Økonomi (ved fjerntilgang, frivillig) 2) Måned 176,-

 

1) Inkluderer oppstartsmøte inntil 1 time, opprette regnskapssystemet, melding Brønnøysundregistrene.

2) Gjelder ubegrenset antall brukere. Gir tilgang til bilagene, fakturering, rapporter etc. 24/7. Fjerntilgang er frivillig.

 

Det er ingen kostnad pr. bilag, pr. transaksjon eller annet.

Ta kontakt for priser ved større regnskapsoppdrag.

For fastprisoppdrag må vi først føre regnskapet i minimum tre månder på timebasis, før vi kan gi et fastpristilbud.