Teltec AS
Tilbake

Er faktura/regnskapssystemet ditt tilpasset Saf-T?

Standard Audit File-Tax

Fra 1. januar 2017 må alle systemer på markedet kunne rapportere regnskapsdata til Skatteetaten i det nye formatet Standard Audit File-Tax.

Innsending kan kun skje via Altinn.

Det er utgitt en forhåndsdefinert kontoplan og mvakoder, som må brukes ved rapporteringen. Filformatet ved innsending er Xml, det kan ikke sendes papirlister.

Du kan fortsatt benytte din egen interne kontoplan og mvakoder, men må du levere rapport til Skatteetaten ved et bokettersyn må alle registreringene i regnskapet vise/peke til kontoplanen i Saf-T. Det samme gjelder mvakodene. Alle bedrifter må altså rapportere med det samme kontooppsettet og de samme mvakodene.

Har du flere bankkonti og bruker f.eks konto 1920, 1921 og 1922 i regnskapet må alle disse mappes til Saf-T 1920 ved innsending til Skatteetaten.

DR-Økonomi er allerede tilpasset den nye rutinen
DR-Økonomi er veldig fleksibel på dette området. Du angir i kontoplanen hvilken Saf-T kontoen skal knyttes til. Flere konti i kontoplanen kan peke til den samme kontoen i Saf-T. Du kan også la konto og Saf-T være lik, men da etter Skatteetatens oppsett.

Standard kontoplan: Kontoplan etter Norsk Standard, kan utvides og/eller tilpasses bedriftens eget behov.

Saf-T: Standard Audit File-Tax. Skatteetatens egendefinerte kontoplan.

 

Kontakt Teltec Regnskap AS for ytterligere opplysninger.

 

 

 

Siste nytt: Det ser ut til at Skatteetaten gir utsettelse ett år til 1.1.2018