Teltec AS
Tilbake

Starte firma, hva skal du passe på?

For mange er det veldig tilfredsstillende å skape noe som er sitt eget, derfor blir enkelte mindre kritiske når de har bestemt seg for å sette igang. Her er noen erfaringer fra vår hverdag, som har resultert i tap for de involverte

Nå er det ikke risikofritt å starte eget firma, men ved å tenke seg om kan man forhindre fremtidige problemer..

Overta et igangværende firma

Hvorfor selges firmaet,det er det første spørsmålet du skal stille.

Du kan få mange forskjellige svar, som i de fleste tilfeller vil stemme. Men, sannheten kan også være:

  • Firmaet gir ikke tilstrekkelig overskudd, og resultatet har en negativ trend
  • Arbeidstilsynet har gitt pålegg, som er kostbare å etterkomme
  • Igangsatt regulering av veitrafikken, som vil gi et mindre kundegrunnlag
  • Konflikt med hovedleverandøren
  • Konflikt med utleier av butikk/kontorlokalet

Det er altså ikke nok å lese regnskapet. Du må snakke med aktuelle myndigheter, utleier av lokalet, etc.

Når du tar over et aksjeselskap tar du over samtlige forpliktelser firmaet har påtatt seg, også eventuell konflikter som ikke har slått ut i regnskapet ennå.

Opprette et nytt firma

Skal du drive sammen med andre?

En klassiker er ueneighet om lønn og fordelingen av overskuddet. Uenigheten oppstår som oftest når den ene parten jobber mye mer enn den andre og mener lønn/overskudd skal fordeles tilsvarende.

Er det kun en aksjeklasse skal samtlige aksjer ha likt utbytte, enten aksjeieren er aktiv i selskapet eller ikke.

Skal du være passiv aksjeeier uten å delta aktivt i den daglige driften, altså kun gå inn med kapital. Pass på at selskapets overskudd ikke reduseres/tømmes gjennom høy lønning/bonus til den andre parten.

Skal du drive sammen med andre er det lurt å opprette en aksjonæravtale.Ta kontakt med advokat for å opprette en avtale, det kan i ettertid vise seg å være vel anvendte penger.

Finansiering

Her må du være forsiktig, det er det enkle og beste rådet!

Hva skjer om formaet ikke går som forventet?

Du må tenke deg godt om før du eller andre stiller privat eiendom som sikkerhet for banklån. Skulle firmaet gå konkurs kan bostyrer etter nærmere regler kreve å få dekket sine utgifter ved å ta pant i eiendom, som er stilet som sikkerhet for banklån. Denne panten går foran alle andre fordringshavere som har pant i eiendommen. Det er begrensninger etter nærmere regler, men det kan fort bli mye penger.

Ovennevnte gjelder selv om sikkerhetsgiver ikke engang er medeier i firmaet, f.eks. foreldre, ektefelle og venner. Kravet fra bostyrer kommer i tillegg til sikkerheten gitt til banken.

Er dere flere som skal drive sammen, men du er den eneste som skal/kan stille sikkerhet for finansieringen? I realiteten tar du alene mesteparten av risikoen, i det minste skal du da ha betalt for risikoen med f.eks. en større andel av fremtidige utbytter.

Generelt

Betaler du for en kundedatabase i et eksisterende firma? Denne skal du se/kontrollere/motta før du skriver avtale om å overta. Ikke godta utsagn som "datamaskinen er til reparasjon, kommer snart" (Joda, dette er fra virkeligheten!)

Regnskapet skal være oppdatert. Det holder ikke å motta regnskapet for 2015 i november 2016, det kan ha skjedd mye på 11 måneder.

Er det ofte bytte av regnskapsfører og/eller revisor? Det er ikke et godt tegn.