Teltec AS
Tilbake

Nye regler for beregning av sykepenger

Fra januar 2019 er det nye regler for beregning av sykepenger fra Nav ved sykdom.

Vi ser fra tid til annen at det slurves med tidspunktene for lønnsutbetaling, vi ser det særlig i firma som sliter med likviditeten.

Nå skal beregningen ta utgangspunkt i inntekten som er rapportert i Ameldingen i de tre hele månedene forut for sykemeldingen. Blir man syk f.eks. 9 august er det snittet av lønn for månedene mai, juni og juli som er beregningsgrunnlaget.

Eksempel:

Et firma som sliter med likviditeten kjører/utbetaler lønn for juli (lønnsdato 27 juli) den 8 august. Det rapporteres null som inntekt i Ameldingen for juli.

Blir man syk i august skal månedene mai, juni og juli legges til grunn for inntektsberegningen. Har man 40’ i månedslønn skulle grunnlaget vært 120’. Men siden lønnen i juli er null vil grunnlaget bli 80’ og og et lavere beregningsgrunnlag er resultatet.

Tre-månedersregelen er absolutt for arbeidsgiver.