Skattetrekk feriepenger

Feriepengene er ikke skattefrie slik mange tror

En vanlig misforståelse er at feriepengene er skattefrie og at den ansatte taper penger om det trekkes skatt.

All lønn og skattetrekk i det aktuelle inntektsåret inngår i en ansatts skatteoppgjør. Er det trukket skatt eller ikke i feriepengene blir det mer eller mindre å betale/til gode ved skatteoppgjøret.

Merk at det ikke er anledning til å samle f.eks. overtid gjennom året for å få halvt skattetrekk til sommeren for disse overtidstimene.

Feriepengene er altså trekkfrie og ikke skattefrie.


Teltec Regnskap AS

Copyright © 2023 · All Rights Reserved