Nye terskelverdier for revisjonsplikt og fravalg av revisor

Fra 1 mai 2023 øker terskelverdien for omsetning fra 6 millioner til 7 millioner

De nye terskelverdiene er 7 millioner i omsetning eller balansesum på 27 millioner eller at antall årsverk ikke overstiger 10.

Aksjeloven §7-6 har bestemmelser om hvilke selskap som kan unnlate revisjon etter nærmere regler.


Teltec Regnskap AS

Copyright © 2023 · All Rights Reserved