Trekkansvar for skattetrekk i lønn

Som arbeidsgiver har du ansvar for at det blir trukket korrekt skatt ved lønnsutbetaling

Forskuddstrekk skatt skal trekkes i henhold til arbeidstakerens gjeldende skattekort

Fra tid til annen ser vi at arbeidsgivere imøtekommer en arbeidstakers forespørsel om å trekke mindre skatt en måned.

Det er også enkelte som praktiserer f.eks. halv skatt i juli.

Det korte svaret er at skatt skal trekkes i henhold til gjeldende skattekort, gjøres ikke det kan arbeidsgiver bli pålagt å betale den manglende skatten. Det er ikke gitt at arbeidsgiver uten videre kan trekke dette i den ansattes lønn i ettertid.

Ønsker den ansatte å endre skattetrekket er det den ansattes ansvar å endre skattekortet, først når endret skattekort er mottatt kan arbeidsgiveren endre skattetrekket.


Teltec Regnskap AS

Copyright © 2023 · All Rights Reserved