Teltec AS
Tilbake

Enkeltpersonforetak og sykmeldt

Når du er syk og har levert sykemelding fra legen mottar du sykepenger fra Nav etter nærmere regler.

For å motta sykepenger må du bl.a. oppgi inntekten til Nav, som så beregner hva du skal ha i sykepenger. Er du delvis sykemeldt må du være oppmerksom på følgende.

Er du delvis sykmeldt f.eks. 50% vil du forsatt jobbe 50% og ha delvis inntekt. Viser det seg at din inntekt blir større enn det du oppgir til Nav kan du risikere å motta krav om tilbakebetaling fra Nav.

Problemet er at i et enkeltpersonforetak får du som innehaver hele overskuddet i firmaet som en beregnet personinntekt, du tar altså ikke ut noen fast lønn. Inntekten kan øke ved at du f.eks. øker prisene eller får andre typer kunder.

Dersom du er langtidssykemeldt og du ser at din inntekt (overskuddet) ikke samsvarer med inntektsopplysningene til Nav må du straks kontakte Nav for råd.