Enkeltpersonforetak og sykmeldt

Når du drivere et enkeltpersonforetak og blir syk er det enkelte viktige ting du må passe på

Når du er syk og har levert sykmelding fra legen mottar du sykepenger fra Nav etter nærmere regler.

Du må dekke 16 kalenderdager selv og fra den 17 dagen får du sykepenger fra Nav. Du får 80% av personinntekten opp til 6G (grunnbeløpet i folketrygden)

Forsikring

Du får altså et inntektstap. Er ikke dette inntektstapet "akseptabelt" (du kan f.eks. ha lån på bolig) kan det tegnes en forsikring med folketrygden. Forsikringspremien fastsettes i prosent av forventet pensjonsgivende årsinntekt som selvstendig næringsdrivende, søknadsskjema sendes Nav.

Du kan velge mellom 80% av sykepengegrunnlaget fra første sykedag, 100% av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag eller 100% av sykepengegrunnlaget fra første sykedag

Grunnlaget

For å motta sykepenger må du bl.a. oppgi inntekten til Nav, som så beregner hva du skal ha utbetalt. Er du delvis sykmeldt må du være oppmerksom på følgende.

Er du sykmeldt f.eks. 50% vil du forsatt jobbe og ha delvis inntekt. Viser det seg at din inntekt blir større enn grunnlaget du oppgir til Nav, kan du risikere å motta krav om tilbakebetaling.

Problemet er at i et enkeltpersonforetak får du som innehaver hele overskuddet i firmaet som en beregnet personinntekt, du tar altså ikke ut noen fast lønn. Overskuddet/inntekten kan øke ved at du f.eks. øker prisene eller får flere kunder.

Dersom du er langtidssykemeldt og du ser at din inntekt (overskuddet) ikke samsvarer med inntektsopplysningene til Nav må du straks kontakte Nav for råd.


Teltec Regnskap AS

Copyright © 2023 · All Rights Reserved