Betaling fra kunder

Pass på at betalingen kommer fra den som er kjøper

Mottar du betalingen fra feil firma?

Når du selger varer eller en tjeneste til firma A vil du i de fleste tilfellene også motta betalingen fra firma A.

Men hva om kjøper har flere firma? F.eks firma A AS og firma B AS.

Dersom det er dårlig likviditet i firma A og B ser vi fra tid til annen at betalingen gjøres der det "er penger".

Du mottar en bestilling fra firma A, varer leveres og faktura sendes firma A. Ved forfall mottar du imidlertid betalingen fra firma B. Etter kort tid går firma B konkurs. Bostyreren ser at det er gjort en betaling til deg uten at det er mottatt noen faktura som dokumentasjon for betalingen (den er jo utstedt til firma A som kjøper).

Firma A og firma B er to helt uavhengige enheter og betalingen fra firma B er feil. Litt avhengig av omstendighetene vil bostyrer nå kreve tilbakebetalt beløpet firma B sendte deg. Du har fortsatt et krav mot firma A, men hva om dette ikke har penger og kanskje også er i ferd med å gå konkurs?

Ovennevnte er særlig viktig dersom kunden er en fast kunde og hvor det er gjentagende bestillinger, betalingen må gjøres fra kjøper

.

Teltec Regnskap AS

Copyright © 2023 · All Rights Reserved