Selskapsform

Hvilken selskapsform skal du velge?

Hvilken selskapsform bør du velge? Svaret er enkelt, aksjeselskapet!

Det er først og fremst hvilket personlig ansvar du påtar deg, som er avgjørende for vår anbefaling.

Det er to selskapsformer som er de mest brukte, her er en kort beskrivelse:

ENK Enkeltpersonforetak

Dette er den mest risikofylte selskapsformen.

Du hefter med hele din private formue for alle forpliktelser du påtar deg i firmaet. Eventuell gjeld blir ikke slettet ved en eventuell konkurs. Vi anbefaler kun denne selskapsformen om du ikke skal ha ansatte, ikke leie lokaler og ikke ha varelager. Altså minimal driftsrisiko. Ved eventuell sykdom utgjør sykepengene fra Nav 80% av inntektsgrunnlaget, etter nærmere regler.

AS Aksjeselskapet

Dette er selskapsformen du skal velge!

Ditt ansvar er i utgangspunktet begrenset til den innskutte aksjekapitalen. Minimum aksjekapital er kr 30 000,-

Det er viktig å merke seg følgende fra aksjeloven: § 3-4. Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet. "Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet." Det betyr at det ikke nødvendigvis er tilstrekkelig med en kapital på 30 000,-

Ved eventuell sykdom utgjør sykepengene fra Nav 100% av sykepengegrunnlaget, etter nærmere regler.

Hvorfor er vi "negative" til ENK?

Vi har dessverre sett flere tragiske tilfeller ved å drive i ENK. Vi har tidligere kunder som har mistet både bolig og hytteeiendom når firmaet ikke har greid å dekke forpliktelsene.

Vi har også tidligere kunder som sliter med firmagjeld mange år etter at de har avviklet firmaet.

Eget firma=risiko

All forretningsdrift innebærer risiko, alle firmaer påvirkes av situasjonen og utviklingen i samfunnet. For tiden er det flere bransjer i detaljhandelen som merker en betydelig konkurranse fra netthandelen. Det betyr at alle firmaer kan få problemer med å dekke sine forpliktelser og kan eventuelt gå konkurs.

I et aksjeselskap vil man etter en konkursbehandling være "ferdig med saken", forutsatt at konkursbehandlingen ikke avdekker ulovlige eller omstøtlige handlinger. Merk at har man drevet "for lenge" med tapt egenkapital kan styremedlemmer bli gjort personlig ansvarlig for deler/hele gjelden i aksjeselskapet, etter nærmere regler.

Ved udekket firmagjeld i et enkeltpersonforetak vil kreditorene gå på deg privat og hente dekning der det er å finne, f.eks. i eiendom. Hva gjør du om du har tegnet en 5-årig leieavtale av et lokale i et ENK og det viser seg etter ett år at firmaet ikke greier forpliktelsene?

Konklusjon

Skal du starte firma, etabler et aksjeselskap.

Ovennevnte er en forenklet framstilling av emnet, kontakt oss gjerne for å diskutere selskapsform. Skal du drive sammen med partnere og/eller det er involvert store verdier i selskapet kan det vær fornuftig å kontakte en advokat for ytterligere assistanse.


Teltec Regnskap AS

Copyright © 2022 · All Rights Reserved