Obligatorisk tjenestepensjon

OTP nye regler fra 2022

Nye regler fra 2022

Det skal nå spares fra første krone og første dag

Ansatte har krav på medlemskap i pensjonsordningen når inntekten overstiger 1000,- og omfatter alle ansatte uansett stillingsprosent. Gjelder alle ansatte mellom 13 og 75 år.

Den tidligere ordningen med å utelate ansatte med stillingsprosent lavere enn 20% er opphevet. Den tidligere nedre aldersgrensen på 20 år er opphevet. Obligatorisk tjenestepensjon omfatter nå også deltidsansatte og sesongansatte.

Det er en frist fram til 30 juni 2022 for å tilpasse pensjonsordningen.

Kontakt din bank/forsikringsselskap for nærmere informasjon om de nye reglene.

Tilsyn med at reglene overholdes

Fra 1. juni 2021 tok Skatteetaten over tilsynet med OTP fra Finanstilsynet.

Hvilket forsikringsselskap (pensjonsinnretning) arbeidsgiver (firmaet) har avtale med innrapporteres månedlig i A-meldingen. Mangler firmaet avtale kan/vil det pålegges av tilsynet og følges ikke pålegget opp kan arbeidsgiver bli ilagt tvangsmulkt etter nærmere regler.


Teltec Regnskap AS

Copyright © 2023 · All Rights Reserved