Nye skatteregler for formuesgoder eid i selskap

Personlig skatteplikt for formuesobjekt eid i aksjeselskap fra 2023-2024?

Oktober 2022 Siste nytt

Regjeringen utsetter nye regler for skatt på privat konsum. Etter hva vi forstår er det bl.a. kristiske svar fra høringsrunden som ligger til grunn for utsettelsen.

Nå må du snart skatte av formuesobjekter eid i et selskap

Det er sendt på høring et forslag om skattlegging av privat konsum i et selskap. Etter forslaget vil de nye reglene tre i kraft allerede fra inntektsåret 2023.

Forslaget gjelder der en eier, eventuelt sammen med nærstående, har bestemmende innflytelse i et aksjeselskap, ANS mv. Gjelder der selskapet eier boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly og helikopter.

Etter gjeldende regler skal en aksjonær skattlegges for privat bruk av ovennevnte formuesgoder eid av et selskap, i praksis etterleves dette i stor grad ikke.

Ofte er disse eiendelene påstått kjøpt inn for å bli brukt i inntektsbringende utleie. Ofte er utleieinntektene minimale eller helt fraværende. Når vi som regnskapsfører spør om utleien er svaret ofte at det ikke har vært noen utleie. Når man i tillegg kanskje aldri har annonsert utleien noe sted overfor potensielle leietakere, er det vanskelig å se for seg at utleieformålet er reelt?

Den personlige aksjonæren vil som hovedregel bli skattepliktig for fordelen som utbytte og selskapet bli uttaksbeskattet. Skattleggingen vil skje uavhengig av om eiendelen faktisk brukes privat eller ikke.

Merk at reglene om skattlegging av aksjonær også gjelder der selskapet har leaset eller leier slike eiendeler.

Med så høy skattlegging som forslaget vil gi er det lite aktuelt å eie slike formuesobjekter i selskap.

Teltec Regnskap AS

Copyright © 2023 · All Rights Reserved